NAUKA ZAWODU

Szkolę w zawodach podkuwacz koni i kowal-ślusarz wyrobów artystycznych. Zajęcie odbywają się w trzech formach:

•  Kilkudniowego kursu szkolnego wprowadzającego w zagadnienia danej profesji. Po zakończeniu student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Kilkutygodniowego kursu zawodowego, kładącego główny nacisk na zajęcia praktyczne podnosząc kwalifikacje i doświadczenie. Po ukończeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego student otrzymuje zaświadczenie zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu
•  Nauka w systemie 2-letniej szkoły zawodowej, po której ukończeniu absolwent otrzymuje świadectwo zawodowe

Moje kwalifikacje to:

•  Dyplom mistrzowski w zawodzie kowal
•  Zaświadczenie pedagogiczne


Wykonuję również pokazy i prezentacje mojej wiedzy i doświadczenia w zawodzie.