Rzeczoznawca budowlany. Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne. 

Podkarpackie, Lubelskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie

Usługi eksperckie w zakresie budownictwa, doradztwo gospodarcze dla firm

Rzeczoznawca budowlany - Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne
Doświadczony w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji krajowych i zagranicznych Menager-Rzeczoznawca Budowlany z licznymi uprawnieniami budowlanymi (konstrukcyjno inżynieryjne, konstrukcyjno-budowlane, inżynieryjno-instalacyjne) i ITB (ocena i badanie materiałów budowlanych) oraz specjalizacją inżynierską , wykona profesjonalnie dla instytucji i osób fizycznych, także na cele postępowań sądowych:

-Ekspertyzy budowlane
-Opinie techniczne
-Badania elementów budowlanych
-Doradztwo w zakresie zastosowania technologii budowlanych
-Doradztwo w zakresie organizacji robót budowlanych
-Oceny i opracowania procedur w procesach inwestycyjnych,  wykonawczych i obsługi    
 posprzedażowej obiektów.

Rzeczoznawca budowlany - Ekspertyzy budowlane - Opinie techniczne

- Analizy firm, wyznaczanie celów i ich hierarchizacja, listy problemów i wariantowych ich rozwiązań, analiza trendów technologicznych, badania kryteriów zakupu, hierarchizacja produktów i rynków, analizy  strategiczne, opłacalności nakładów, analizy konkurencji, czynniki i ocena ryzyka, plany działania,.. metodologią EUROBUNT.
Usługi realizowane są na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.
Wycena usług odbywa się indywidualnie dla każdego zlecenia i zależy od stopnia trudności i pracochłonności podejmowanych czynności, a także zakresu niezbędnych badań specjalistycznym sprzętem.

Wykaz przykładowych ekspertyz na www.rzeczoznawcabudowlany.org.pl

Firma: 34